ISOFIX® ASTAR

ISOFIX® astar

ECLECTIA ISOFIX® Astar, özelikle dış mekanlarda uygulanacak olan ürünlerimizin sağlam bir altyapı üzerine tatbik edilmesini sağlayan elastik, modifiye edilmiş, akrilik copolimer easaslı su bazlı bir astardır. Her türlü mineral kökenli ve gözenekli alt yapının dokusunu takviye eder. Derinlemesine etki eder ve sürüldüğü yüzeye nüfüz edip donatıyı sağlamlaştırır.

Zeminlerdeki kumlanma veya tebeşirlenmeyi yok eder. Yüzeyi yağ, kir, toz, vb. maddelerden arındırır. Tozuyan, ufalanan mineral esaslı yüzeylerin sağlamlaşmasında kullanılır. Yüksek oranda bağlayıcı özelliğe ve alkali dayanımına sahiptir. Su Geçirimsizdir.

 

 

 

 

 

  • EGALİZE EDER
  • SEALER OLUR
  • ADERANS SAĞLAR
  • YÜZEYE DERİNLEMEİSNE FİKSE EDER

Ürün Tanımı:
Özellikle dış mekanlarda uygulanacak olan Akrilik esaslı, su bazlı minarel koruyucu ve Akrilik boya gibi malzemelerin sağlam bir altyapı uzerine tatbik edilmesini sağlayan elastik, modifiye edilmiş Akrilik co-polymer esaslı bir malzemedir.
Uygulama Alanları:
Her türlü tabii taş, siva, beton, Tuğla v.s. gözenekli, mineral kökenli zeminlere uygulandığında zemine nüfuz ederek; Fikse Eder: Zayıf zeminlerdeki kumlanma ve tebeşirlenme olayını yok eder. Her türlü mineral kökenli ve gözenekli altyapının dokusunu takviye eder. Aderansı Sağlar: Üstüne uygulanan Akrilik Esaslı malzemelerle tam bir bağdaşma sağlayarak söz konu su uygulamaların kabarıp dökülmesini kaldırır.

Egalize Eder: Özellikle tamirat görmüş duvarlarda yer yer farklılık arzeden emiciliği ki (boya sürüldüğü Zaman kendisini ton farklılığı şeklinde belli Eder) ortadan kaldırır.

Sealer Olur: Tek basina uygulandığında zeminin buhar dengesini etkilemeden, söz konusu zeminin su emiciliğini azaltır.

Uygulama Talimatı:
Genelde fırça Tense’lerde rulo ile duvara emdirilerek tatbik edilir. En iyi sonuç ser kıllı fırça ile dairesel hareketler yapıldığında elde edilir. Ancak cok problemli, erozyona uğramış, emiciliği cok Yüksek zeminlerde (alçılı Tense’lerde tam sönmemiş kireçle sıvanmış zeminler Buna dahildir.) ikinci bir kat ISOFIX ® Dış Cephe Astarı daha sağlıklı bir zemin elde etmemizde Yardımcı olacaktır.

Kuruma Suresi
20 º C’de uygulamada 5 saatte Kuruma sağlar.

Tüketim  
1 m2 tek Katta takriben 0,15-0,25 kg/m2 sarfiyatı vardır.

ISOFIX PDF