Havuz Hijyeni Değerleri

havuz ölcüm1. Ph-değeri
Havuz suyunun ph-değeri suyun hijyenik durumu açısından önemlidir. Optimal ph-değeri 6,87,2 (topaklayıcının da optimum çalışma aralığıdır.) ph-değeri düştükçe redox gerilimi ve klorun dezenfekte gücü artar. Ph 7,0 altına inerse sudan gelen tahribat artar. Ph-değeri, doğrudan ph düşürücü/arttırıcı kimyasal kullanımını etkiler. Ph-değeri stabil olmalıdır.

2. Redox gerilimi
Redox arttıkça bakteri imha kabiliyeti artar. 700 MV üzerinde Pseudomonas Aeruginosa bakterileri 30 saniyede 100.000 adet ölür, geriye 10 adet kalır.

3. 2. Serbest klor
Klorun dezenfekte gücü olarak hcio hipoklorit asit tanımlanır. Serbest klor = hclo + cio- (ph 6,5’te klorun 90% i hipoklorit asittir). Nisan 2005 TS 11899 no’lu kararla suda bulunması gereken serbest klor miktarı 0,30,6 mg/l olarak tespit edilmiştir (Almanya DIN standartları).

3. 3. Bağlı klor
Klor havuz suyunda bulunan diğer azot bağlarıyla bağlı klor denen klor aminlere dönüşür. Bunun sonucu koku ve deri-göz tahrişi oluşur. Bağlı klor 0,2 mg/l yi geçmemeli.

Bağlı klorun sebepleri;
Suyun dezenfeksiyonunda eksiklik (kötü bir topaklama)
Yüksek ph
Yazla sayıda ziyaretçi
Takviye suyunun azot bağlarıyla yüklenmesi

Bağlı klorun düşürülmesi için yapılacaklar; 
UV-ışıma, ozon, chlordioxid içeren kimyasallar, aktif kömür tozu, şok klorlama, filtre dezenfeksiyonu, topaklama filtrasyonu iyi bir su kalitesi için yapılacak tek şey daima iyi bir su dezenfekte sistemini gerektirir. Havuz suyundaki konstant bir klor konsantrasyonu, ölçüm tekniğinin kalite farkı olarak rol alır.

3. 6. 1. Sıcaklık
Sıcaklıkla klor aktivitesi artar

Havuzdaki denge

Ph-değeri arttıkça / Ph-değeri düştükçe
Oksidasyon gücü azalır / Oksidasyon gücü artar
Redox azalır / Redox artar
Ölçülen klor azalır / Ölçülen klor artar
Bakteri imha süresi artar / Bakteri imha süresi azalır
Bağlı klor artar / Bağlı klor azalır

DIN 19643 yüzme havuz suyu hijyen parametreleri-dezenfeksiyon
— Havuzun her yerinde dezenfeksiyon yapıldıktan sonraki 30 saniye içinde e.coli bakteri ölüm oranı 99 % olmalı (100.000 bakteriden geriye 10 adet kalmalı).
Dezenfeksiyon metodunda önemli faktörler şunlardır.
— Havuz büyüklüğü
— Devir daim
— Suyun yapısı (ph-değeri, sertlik, tuz oranı)
— Dezenfeksiyon kimyasalı ve metodu seçiminde, dozaj ünitesi ve kimyasal madde maliyetleri göz önüne alınmalıdır.

Dezenfeksiyonun şartları
Topaklayıcı, filtreleme ve ph-değeri optimize edilmiş ve sorunsuz bir havuz su devir daim olmali, bu şartlar altında dezenfeksiyon kimyasalları etkisini 100 % olarak göstermeli ve havuzun her noktasında yeterli dezenfeksiyonun yapılmalı.

Dezenfeksiyonla ilgili herhangi bir eksiklik durumunda havuz suyu, ziyaretçi için çok çabuk olarak enfeksiyon fırınına dönebilir.
Devir daim suyunun 100 %’ü havuz taşma deliklerinden havuz dışına boşalmalı.

Piyasada inorganik ya da organik klor olarak adlandırılan ve DIN 19643′ te kullanılmasına izin verilmeyen kimyasallara rastlanmaktadır ve aktif klor olarak verdikleri değerler, kimyasal suya girdikten sonra 50 % hipoklorit asit olarak açığa çıkmaktadır.

Dichlor / Trichlor
İsocyanur asit 5690% yoğunluklarda bulunur. İçindeki organik taşıyıcı olan isosiyanür asit 40 mg/l konsantrasyonda bakteri öldürebilir (dpd1 tabletle ölçülen 0,61,2 mg/l klor). Ölçülen isocyanur asit miktarı maksimum 3040 mg/l olmalı. 30 mg/l’ deki serbest klor oranı 4347%’dır.

Sodyumdichlorisosiyanür ve trichlorisosiyanur asit klor bağları organik bağlı klor demektir (stabilizatörlü).

Dichlor-trichlorisocyanur, yüksek klor değerlerinde yetersiz redox potansiyeli ve ‚0′ dezenfeksiyon durumuna rastlanır. Suda kalan isosiyanür asit çözünemeyerek insan ve çevre için tehlike yaratır.

Chlorisocyanür’lerin yüzme havuzunda kullanilmasi söz konusu değildir.

Suda kalan biyolojik olarak çözünümü zor olan isosyanur asit, atik su üniteleri ve çevre için önemli mahzurlar içerir.

İsosyanur asit şarji ile yüklenen sudaki organik kirliliklerin oksidasyonu imkansız hale gelir. Organik karbon ve bağlı klor ve bakteri miktarı artar.

İon değişimi
‘Silver/cupfer’ – gümüş/bakir iyon değişimi metodu ile yapılan dezenfeksiyon yetersizdir.

Gümüş bakteri öldürme kabiliyetine haiz değildir ve çok yavaş etkir.

Bakir-sülfat yüzenlerin saçlarında renk bırakır ve havuz duvarlarında çıkmaz lekelere yol açar.

Sıvı klor ağartıcı
Sıvı klorda etkin klor miktarı (170 g/l)sürekli olarak düşer, suyun pH değeri yükselir ve çok sayıda diğer maddeler açığa çıkar.

Çözeltinin yüksek pH değeri stabilliği çözeltinin klor içeriğini düşürür dozajlaşmada, suyun hazırlanmasında ve havuzda zorluklarla karşılaşılır.

Sıvı klor suyun sertliğini arttırarak dozaj yerlerinde, armatürlerde ve filtrelerde kireç yollu tıkanmalara yol açar (yüksek alkalite).

Yüksek pH-değerinde dezenfeksiyon şüphelidir.

Sıvı klor aktif klor miktarını hızlı kaybeder. Işık, ısı ve kirlilikler yüzünden (örnek; ağır metal izleri) sıvı klor yapısal olarak parçalanır.

Sıvı klor depolama işlemi ve parçalanma sonucu; sodyumklorat, sodyum klorit ve (o2) gibi yeni bileşikler doğurur.

— Sıvı klorda 20 derece sıcaklıkta aktif klor kaybı her gün 1 gr/l.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>